WSET Online

In English below

WSET viinitutkinnon voi suorittaa myös verkkokurssina. Teoriaosuus opiskellaan itsenäisesti opintomateriaaleista sekä kurssin sivustolta, josta löytyy lisämateriaalia ja viikoittaisia harjoitustehtäviä kurssin kouluttajan johdolla. Verkkokurssia voit opiskella omaan tahtiin milloin haluat. Tentti järjestetään viinikellarilla Helsingissä ennalta sovittuna ajankohtana. Kurssin aikana pidämme myös etätastingin Zoomin välityksellä.

Online kurssit sopivat hyvin niille, joilla on jo kokemusta viineistä, mutta virallinen tutkinto vielä puuttuu. Online kurssi voi olla sopiva vaihtoehto myös niille, jotka asuvat kauempana Helsingistä tai jos töiden puolesta pääsee maistelemaan paljon viinejä.

Tutustu tarkemmin kuhunkin verkkokurssina tarjolla olevaan viinikoulutukseen:

Kurssien kieli on englanti. Tenttiä ei suoriteta verkossa vaan se tullaan tekemään paikan päälle Helsinkiin. WSET Level 1 ja 2 kursseissa tentti on monivalintakoe. Level 3 tenttissä on monivalintakoe, kirjallinen koe sekä viinien maistelukoe.

WSET Level 1 Award in Wines Verkkokurssi

Ensimmäisen tason WSET Level 1 Award in Wines kurssi sopii ihan kaikille viineistä kiinnostuneille. Voit olla vasta aloittamassa viineihin tutustumista tai jo jonkin aikaa viinejä harrastanut. Kokeessa on 30 monivalintakysymystä ja vastausaikaa on 45 minuuttia.

  • Kurssin hinta 190 €

Kurssin hintaan sisältyy, ALV, opiskelumateriaalit verkossa sekä tentti.

Kurssilla maisteltavat viinit hankitaan erikseen. Viiniboxi.fi verkkokauppaan olemme luoneet Kouluboxin vastaamaan WSET 1 Online verkkokurssin sisältöä.

Kurssin kuvauksen löydät täältä englanniksi.

Seuraavat kurssit:

30.5 – 26.6.2022, ilmoittautuminen 19.5 mennessä

27.6 – 24.7.2022, ilmoittautuminen 16.6 mennessä

25.7 – 21.8.2022, ilmoittautuminen 14.7 mennessä

Kaikkien kesän WSET 1 online kurssien tentti pidetään Helsingissä 5.9.2022 klo 17-21 välillä. Tarkempi kellonaika ilmoitetaan lähempänä tenttiä.

Kurssin aikana pidämme myös vapaaehtoisen etätastingin Zoomin välityksellä.

Ilmoittadu tästä WSET Online viinikurssille!

WSET Level 2 Award in Wines Verkkokurssi

Toisen tason WSET Level 2 Award in Wines kurssilla perehdytään syvemmin eri viinialueisiin ja niissä tuotettuihin viineihin. Kurssille ei ole pääsyvaatimuksia ja kaikki viiniharrastajat ja viinien parissa työskentelevät ovat tervetulleita osallistumaan. Kokeessa on 50 monivalintakysymystä ja vastausaikaa 1 tunti.

  • Kurssin hinta 470 €

Kurssin hintaan sisältyy, ALV, opiskelumateriaalit verkossa sekä tentti.

Kurssilla maisteltavat viinit hankitaan erikseen.

Kurssin kuvauksen löydät täältä englanniksi.

Seuraavat Online-kurssit

30.5 – 3.7.2022, ilmoittautuminen 19.5 mennessä

27.6 – 31.7.2022, ilmoittautuminen 16.6 mennessä

25.7 – 28.8.2022, ilmoittautuminen 14.7 mennessä

Kaikkien kesän WSET 2 online kurssien tentti pidetään Helsingissä 6.9.2022 klo 17-21 välillä. Tarkempi kellonaika ilmoitetaan lähempänä tenttiä.

Kurssin aikana pidämme myös vapaaehtoisen etätastingin Zoomin välityksellä.

Ilmoittadu tästä WSET Online viinikurssille!

WSET Level 3 Award in Wines Verkkokurssi

Kolmannella WSET Level 3 Award in Wine tasolla paneudutaan vielä syvemmin viinin valmistukseen, rypälelajikkeisiin ja viinialueisiin. Kurssilla opitaan analysoimaan viinin tyyliin, laatuun ja hintaan vaikuttavia seikkoja. Kurssille pääsyvaatimuksena on WSET Level 2 viinikurssi tai muu viinitutkinto.

Tentti koostuu 50 monivalintatehtävästä, neljästä avoimesta kysymyksestä, sekä valkoviinin ja punaviinin arviointitehtävästä. Tentti kestää 2,5 tuntia

Kurssin hinta 870 €

Kurssin hintaan sisältyy ALV, opiskelumateriaalit verkossa sekä tentti.

Kurssilla maisteltavat viinit hankitaan erikseen.

kuvauksen löydät täältä englanniksi.

Seuraavat kurssit

6.6 – 7.8.2022, ilmoittautuminen 25.5 mennessä.

27.6 – 28.8.2022, ilmoittautuminen 16.6 mennessä.

Kaikkien kesän WSET 3 online kurssien tentti pidetään Helsingissä 12.9.2022 klo 17:30-21.

Kurssin aikana pidämme myös vapaaehtoisen etätastingin Zoomin välityksellä.

Ilmoittadu tästä WSET Online viinikurssille!

Verkkokurssin tekniset tiedot

Verkkokurssi toimii seuraavilla alustoilla: Windows, Mac, Linux, iOS, Android ja nettiselaimina toimivat mm. uusimmat Chrome, Firefox, Edge ja Safari versiot.

WSET Online in English

The WSET wine qualification can also be taken as an online course. The theoretical part is studied independently from the study materials and on the course website, where you can find additional material and weekly exercises with the guidance of the course instructor. You can study the online course at your own pace whenever you want. The exam will take place at a wine cellar in Helsinki at a pre-arranged time. During the course we will also hold a remote testing via Zoom.

Online courses are well suited for those who already have experience with wines but lack a formal qualification. An online course may also be a suitable option for those who live further away from Helsinki or if their work allows them to taste a lot of wines.
Find out more about each of the wine training courses available online:

The language of the courses is English. The exam will not be taken online but will be held on site in Helsinki. For WSET Level 1 and 2 courses, the exam will be a multiple-choice exam. The Level 3 exam consists of a multiple choice test, a written test and a wine tasting test.

WSET Level 1 Award in Wines Online course

The WSET Level 1 Award in Wines course is ideal for anyone interested in wine. You may be just starting to learn about wine or have been a wine enthusiast for some time. The exam consists of 30 multiple-choice questions and takes 45 minutes to answer.

Course price 190 €

The course price includes VAT, online study materials and the exam.
The wines to be tasted during the course are purchased separately.

We have created a tasting set of 6 wines suitable for WSET Level 1 Online course that you can order directly from our Viiniboxi store: Kouluboxi

Next online courses:

30.5 – 26.6.2022, registration by 19.5.
27.6 – 24.7.2022, registration by 16.6
25.7 – 21.8.2022, registration by 14.7

The exam for all summer WSET 1 online courses will be held in Helsinki on 5 September 2022 between 17:00 and 21:00. The exact time will be announced closer to the exam.
During the course we will also hold an optional remote testing via Zoom.

Sign-up for WSET Online course!

WSET Level 2 Award in Wines Online course

The second level WSET Level 2 Award in Wines course takes a deeper look at the different wine regions and the wines produced in them. There are no entry requirements and all wine enthusiasts and people working with wine are welcome to attend. The exam consists of 50 multiple-choice questions and takes 1 hour to answer.

Course price 470 €

Course price includes VAT, online study materials and exam.
The wines to be tasted during the course will be purchased separately.

Next Online Courses

30.5 – 3.7.2022, registration by 19.5.
27.6 – 31.7.2022, registration by 16.6
25.7 – 28.8.2022, registration by 14.7

The exam for all summer WSET 2 online courses will be held in Helsinki on 6 September 2022 between 17:00 and 21:00. The exact time will be announced closer to the exam.
During the course we will also hold an optional remote testing via Zoom.

WSET Level 3 Award in Wines Online course

The third level of the WSET Level 3 Award in Wine course provides a deeper insight into winemaking, grape varieties and wine regions. You will learn to analyse the factors that influence the style, quality and price of wine. The entry requirement for this course is a WSET Level 2 wine course or another wine qualification.

The exam consists of 50 multiple-choice questions, four open questions and an assessment question on white and red wine. The test lasts 2.5 hours.

Course price 870 €

The course price includes VAT, e-learning material and the exam.
The wines to be tasted during the course are purchased separately.

Next Online Courses:

6.6. – 7.8.2022, registration by 25.5.
27.6 – 28.8.2022, registration by 16.6.

The exam for all summer WSET 3 online courses will be held in Helsinki on 12 September 2022 at 17:30-21.

During the course we will also organise an optional remote exam via Zoom.

Sign-up for WSET Online course!